Landing Page

เว็บไซต์รูปแบบใหม่ มีเพียงหน้าเดียว
แต่สามารถใส่ข้อมูลได้ครบถ้วน

ราคาเริ่มต้น

6,990 บาท

หรือ ตามงบประมานของลูกค้า

Basic Website

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
มีครบทุกหน้าพื้นฐานที่สำคัญ

ราคาเริ่มต้น

19,990 บาท

หรือ ตามงบประมานของลูกค้า

Web Application

ออกแบบระบบตามความต้องการ
อัพเดตข้อมูลบนเว็บไซต์เองได้ง่ายๆ

ราคาเริ่มต้น

29,990 บาท

หรือ ตามงบประมานของลูกค้า

WordPress

เว็บไซต์ที่ทั้งอิสระ และสวยงาม
อัพเดตเว็บไซต์ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

บริการเวิร์ดเพรสส์เพิ่มเติม

สร้าง ปลั๊กอินเวิร์ดเพรสส์ เราสามารถสร้างใหม่ตามระบบที่ลูกค้าต้องการ หรือสร้างเพื่อเสริมให้ปลั๊กอินที่ใช้งานอยู่มีระบบที่ครบถ้วนต่อความต้องการใช้งาน

ราคาเริ่มต้น

14,990 บาท

หรือ ตามงบประมานของลูกค้า

Web Scraping

ระบบดึงข้อมูลตามความต้องการของคุณ
พร้อมระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ

ราคาเริ่มต้น

18,990 บาท

หรือ ตามงบประมานของลูกค้า

Desktop Application

แอปพลิเคชั่นที่ทำงานบนเดสทอป
รองรับการทำงานได้ทุกระบบปฎิบัติการ

ราคาเริ่มต้น

24,990 บาท

หรือ ตามงบประมานของลูกค้า

กลับสู่ด้านบน